Zomer FAIR Horst

Zomer FAIR Horst

Zomer FAIR Horst

Afgelopen winter hebben Natuurwijzer en Juuls Kruidenhoekje plannen gemaakt voor het organiseren van een markt waar aandacht is voor duurzame producten. We willen hiermee bewustwording creëren over de herkomst van onze voeding en onze spullen die we kopen. Ons aankoopgedrag heeft namelijk direct invloed op onze eigen gezondheid en welzijn, maar ook op die van onze medemens en die van de aarde. 

Voeding en producten kun je kopen vanuit kwaliteits- of kwanteitsgedachte. Wat doe jij? Natuurlijk laten we ons allemaal wel eens verleiden om te kiezen voor de goedkoopste optie, dan kun je veel kopen voor weinig geld (de kwantiteitsgedachte). Wat we ons niet realiseren is dat we daar vaak niet goed aan doen voor onze medemens en voor de aarde en ook niet voor onszelf. Het kan zijn dat onze goedkoopste optie zo goedkoop is omdat mensen uitgebuit worden, als slaven worden behandeld, gekidnapt worden en dat tegen een loon waar ze nauwelijks hun gezin van kunnen onderhouden. Het kan ook zijn dat het zo goedkoop is omdat de productie per m2 kunstmatig is opgeschroefd, waardoor opbrengsten hoger worden. Dit wordt vaak gerealiseerd door kunstmest, groeihormonen, en door inzet van antibiotica en bestrijdingsmiddelen. Gewassen en dieren groeien kunstmatig snel wat ten koste gaat van de kwaliteit van de plant of het dier, de gezondheid van onze bodem en onze eigen gezondheid. 

Welke sporen laten onze voeding en producten na? Dit kunnen sporen zijn in het lichaam van zware metalen, bestrijdingsmiddelen, chemische toevoegingen enzovoorts die hun weerslag hebben op onze gezondheid. Het kunnen ook sporen zijn in het milieu van zware metalen, gifstoffen en bestrijdingsmiddelen en niet te vergeten plastic. Plastic in het milieu is een ramp. Het is een goedkoop product, kan in alle vormen worden gemaakt, maar eenmaal gemaakt verdwijnen de giftige stoffen niet uit het milieu. Het wordt wereldwijd slechts voor nog geen 10% gerecycled. Een deel van het niet gerecycled plastic gaat naar Azië waar het waardelvolle plastic wordt uitgesorteerd en het waardeloos plastic in rivieren en oceanen terecht komt. Het overige plastic wordt verbrand, met als gevolg giftige uitstoot in de lucht.  

Wat hiermee duidelijk wordt is dat we met elke aankoop een verschil kunnen maken. Het is goed om bij je aankopen bewust na te denken: waar komt het vandaan, zijn de omstandigheden voor de arbeiders goed, laat het geen onuitwisbare sporen achter. Koop bij voorkeur producten van betrouwbare leveranciers, liefst lokaal, die je kent en die duurzaam of biologisch bezig zijn. Denk bij een aankoop bewust na over de sporen die je achter laat bij jezelf en bij de aarde. Koop daarom zo min mogelijk plastic.

Natuurwijzer en Juuls Kruidenhoekje willen heel graag samen deze bewustwording verhogen in Horst en omstreken en dat is de reden dat het plan voor Zomer FAIR Horst is ontstaan. Zomer FAIR Horst is een inspiratiemarkt voor puur en eerlijk leven. Op de markt kun je kennis maken met leveranciers van biologische en duurzame producten uit Nederland en Horst en omstreken. Ook willen we centrum ondernemers uitnodigen om op de markt te laten zien welke duurzame producten zij in de winkel hebben.  Het is een markt die we op 28 juni voor het eerst wilden organiseren, maar die kan helaas van overheidswege niet doorgaan.  We gaan ervoor om deze zomerFAIR volgend jaar in 2021, zonder beperkingen, door te laten gaan!

Eigenlijk kunnen we niet wachten op 2021, maar dat geeft ons en centrumondernemers nog meer tijd om voor pure en eerlijke producten te kiezen en er dan mee te stralen op de eerste Zomer FAIR Horst in 2021.

We keep you informed!

Juul, Wilmi en Marike