Is biologische voeding beter voor je weerstand

Is biologische voeding beter voor je weerstand

Is biologische voeding beter voor je weerstand

Biologische voeding is beter voor je weerstand dan niet biologische voeding

 

In een wetenschappelijk experiment dat plaatsvond tussen 2005 en 2007, is aangetoond dat biologisch gevoerde kippen gezonder zijn dan niet biologisch gevoerde kippen. De onderzoekers hebben deze conclusie echter onder druk moeten aanpassen zodat nooit wetenschappelijk is aangetoond dat biologische voeding gezonder is.

Dit heeft grote onterechte gevolgen gehad voor het landbouwbeleid van de afgelopen jaren en voor de gezondheid van ons allemaal. Het blijkt namelijk dat de biologisch gevoerde kippen beter bestand zijn tegen infectieziekten en dat is in deze tijd natuurlijk belangrijke informatie.

Het experiment is uitgevoerd door het Louis Bolk instituut, universiteit Wageningen en TNO.

In de uitzending van Zembla verteld Machteld Huber, onderzoeksleider van het onderzoek, over het experiment en over de verdraaiing van dit wetenschappelijk onderzoek. Kijk en oordeel zelf

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/het-kippenexperiment